fbpx

SDEX

happy employees how to
3 Reasons why it is important to have a manual in today’s complex work environment.

3 Grunde til, at det er vigtigt at have en håndbog i nutidens komplekse arbejdsmiljø.

Hvis du spørger dig selv: hvorfor skal jeg oprette policer og procedurer for min virksomhed? Er svaret faktisk let... For at spare dig selv og din virksomhed masser af mulige problemer med dine medarbejdere og myndigheder

Uden at have dokumenterede procedurer dine medarbejdere kan følge, hvor der står hvad der forventes af dem, og hvilke regler de skal følge, kan det ende ud i et stort rod, der i værste fald kan ende med en retssag.

Police og Procedure – Hvad er forskellen?

En police er et ledelsesværktøj, der præciserer organisationens regler, anvisninger og retningslinjer. Det er noget alle medarbejdere skal følge. En police kan enten være for hele virksomheden, en bestemt afdeling eller for specifikke medarbejdere der beskæftiger sig med vigtige operationelle problemer. En police udtrykker blot, hvad ledelsen vil have medarbejderne til at gøre, hvorfor det er nødvendigt at gøre, og hvem der er ansvarlig for at håndhæve og udføre det. At have en police sikrer derved overensstemmelse igennem hele virksomheden.

En procedure er den fremgangsmåde du bruger til at sætte din police til værks. Det giver dig en trin-for-trin instruktion om, hvordan og hvornår man skal udføre en bestemt opgave. Helt forenklet sagt er procedurer den praktiske anvendelse af policer. En effektiv medarbejderhåndbog bør derfor indeholde både Policer og Procedurer, da de begge hjælper med at styre din virksomhed. Hvis du er bekymret for, at det vil tage meget tid at lave en police- og procedurehåndbog, skal du i stedet tænke på, hvor mange timers diskussion det kan spare dig i det lange løb.

Growing employees working together

3 Grunde til, at det er vigtigt at have en håndbog i nutidens komplekse arbejdsmiljø.

  1. Policer og procedurer giver dig en arbejdskultur med retfærdig og konsistent behandling af dine medarbejdere, som reducerer risikoen for at skulle igennem eventuelle juridiske søgsmål. Du skal sørge for, at din interne policehåndbog overholder alle lovkrav. Dine medarbejdere skal også læse og underskrive en erklæring, der siger, at de er enige om, hvad der er i håndbogen – herefter kan de holdes ansvarlige for deres handlinger.
  2. Skriftligt dokumenterede virksomhedspolicer indeholder et sæt standarder for din virksomheds image, og fortæller hvordan medarbejdere forventes at opføre sig i virksomheden. Det kommunikerer en slags ensartethed for medarbejdernes rettigheder samt ansvar, og det sikrer også korrekt intern kommunikation i virksomheden. Du vil helt sikkert ikke have, at dine medarbejdere handler helt tilfældigt ved forskellige opståede problemer – I så fald vil du have en virksomhedskultur fyldt med forvirring og ustruktureret metoder.
  3. Du vil spare en masse tid! Dine afdelingsledere og supervisorer vil ikke spilde tid på at løse interne problemer og komme med foreslag, som andre har lavet før. Dine medarbejdere kan i stedet henvise til jeres håndbog, når en uventet ting kommer op, og der kan de så se, hvordan en given situation skal håndteres.

Husk på:

  • Det er altid tilrådeligt at lade din advokat revidere dine håndbøger for at undgå eventuelle juridiske problemer.
  • Sørg for, at dine håndbøger er korrekte og opdaterede i henhold til lovgivningen.
  • Din virksomhed er dynamisk, så tag dig tid til at gennemgå og optimer dine processer undervejs.
  • Gem din håndbog på et fælles netværk for alle dine medarbejdere, hvor alle har direkte adgang til den. Sørg også for, at alle læser og forstår det der står.
  • Virksomhedsejere, der krydser deres fingre og håber intet går galt, risikerer at have mange problemer med deres medarbejdere, det kan i værste fald ende med klager og mulige retssager. Så hav nu den håndbog klar!

 

Book et uforpligtende møde med en af vores konsulenter lige her.